‏وقتی بهت میگن تا سر پایی دو تا چاییم واسه ما بیار.